سوال های مصاحبه آیلتس جواب زهرا امیدی Talk about Your Apartment

نویسنده:MrsAdmin
تاریخ ارسال: ۱۹ شهریور ۹۵
دیدگاها:بدون دیدگاه

mrsielts.com speaking sectionبسیاری از سوال های بخش اول مصاحبه آیلتس تکراری هستند یا شباهت زیادی با یکدیگر دارند. در اینجا استاد زهرا امیدی به یک از سوال های همیشگی که درباره محل سکونت شرکت کننده در آزمون میباشد پاسخ میگویند. این پاسخ در سطح نمره ۸+ براورد میشود.

پرسش مطرح شده به این صورت است:

-What’s your apartment like?

نکته های درباره بخش اول اسپیکینگ آیلتس

پاسخی که در زیر میشنوید بصورت کوتاه تنظیم شده و در آزمون اصلی آیلتس نیز پاسخ ها باید بصورت کوتاه در حد ۲ تا نهایتا ۳ جمله تنظیم شوند. برعکس آنچه در برخی از کتاب های اسپیکینگ موجود در بازار دیده میشود، در آزمون واقعی فرصتی برای ارائه پاسخ های بلند وجود نخواهد داشت و پاسخ های بلند توسط اگزمینر قطع خواهد شد.

نمونه های بیشتر در پیوند زیر:

نمونه های ضبط شده اسپیکینگ توسط استاد امیدی

دانلود ۹۰ نمونه آخرین سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب (Band +8) تابستان ۱۳۹۵

دانلود ۳۶ دوره آخرین سوالات آزمون آیلتس سراسر جهان(مارچ+اپریل ۲۰۱۶)

برای شنیدن این پاسخ روی Player زیر کلیک فرمایید:

دیدگاه کاربران