نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب

نویسنده:MrsAdmin
تاریخ ارسال: ۱۴ بهمن ۹۵
دیدگاها:بدون دیدگاه
نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب راهگشای مشکل هزاران زبان آموزان آیلتسی و زبان انگلیسی سراسر جهان که به منابع مناسب در این زمینه دسترسی ندارند خواهد بود. در این مجموعه که توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره ۸٫۵ اسپیکینگ آیلتس، استاد زهرا امیدی با نمره ۸ اسپیکینگ آیلتس و سرکار خانم زینب ذوالفقاری با پاسخ هایی در سطح نمره ۷٫۵ اسپیکینگ آیلتس تنظیم شده، زبان آموزان به الگویی بسیار سودمند و مناسب دسترسی خواهند داشت.

درصورت وجود مشکل در پخش از مرورگر گوگل کروم استفاده بفرمایید.

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب – سوال و جواب های پارت ۱ اسپیکینگ آیلتس

۱ – What is your full name please?

.

Alternative Response by Zeinab

.

۲ – Where were you born?

.

Alternative Response by Zeinab

.

۳ – Did you grow up in Tehran?

.

Alternative Response by Zeinab

.

۴ – Tell me about your daily routine?

.

Alternative Response by Zeinab

.

۵ – What do you like/dislike about your daily routine?

.

Alternative Response by Zeinab

.

.

۶ – Where did you learn English?

.

Alternative Response by Zeinab

.

۷ – Have you ever lived in an English speaking country?

.

Alternative Response by Zeinab

.

۸ – Why did you learn English?

.

Alternative Response by Zeinab

.

۹ – How will improving your English benefit you personally?

.

Alternative Response by Zeinab

.

۱۰ – Do you live in a house or in an apartment?

.

۱۱ – What’s your house or apartment like?

.

Alternative Response by Zeinab

.

۱۲ – Do you like where you live?

.

Alternative Response by Zeinab

.

۱۳ – What do you like/dislike about your house?

.

.

Alternative Response by Zeinab

.

.

۱۴ – How long you have lived in your present accommodation?

.

۱۵ – Do you like living in a house or a flat?

.

.

۱۶ -What do you do?

.

۱۷ -Are you employed?

.

۱۸ -Do you have a part time or a full time job?

.

۱۹ -What do you do exactly?

.

۲۰ -Where do you work?

.

۲۱ -What do you like/dislike about your job?

.

.

۲۲ -What is your favorite job?

.

۲۳ -What does an average day at work involve?

.

۲۴ -How did you become interested in the type of work you do?

.

۲۵ -Are there things you would like to change about your work?

.

۲۶ -How important is your job for the people?

.

۲۷ -Did you go to private or state university?

.

۲۸ -When did you graduate from college?

.

۲۹ -What was your major/field of study?

.

۳۰ -Did you like your major?

.

۳۱ -What is your degree?

.

۳۲ -Was is a difficult major to study?

.

۳۳ -Why did you choose to study that?

.

۳۴ -What is/was your university like?

.

۳۵ -How your studies will help you with your future career?

.

۳۶ -How did you become interested in your major in the first place?

.

۳۷ -How many brothers and sisters do you have?

.

۳۸ -Do you come from a large or small family?

.

۳۹ -Do you have any children?

.

۴۰ -Are you married/single?

.

۴۱ -Do you live alone or with your parents?

.

۴۲ -What do your parents do?

.

۴۳ -Are your parents strict?

.

۴۴ -Do you get on well with your parents?

.

۴۵ -When did you move to Tehran?

.

۴۶ -Where are your parents from originally?

.

۴۷ -What would a tourist go to see in your hometown?

.

۴۸ -How do people spend their weekends in your hometown?

.

۴۹ -What public transport is available in your hometown?

.

۵۰ -Is is a system that you would recommend to others?

.

۵۱ -Tell me about the most important festival or celebration in your country?

.

۵۲ -What would you suggest a visitor to see and do in your country?

.

۵۳ -Tell me about the kind of foreign visitors who go to your country?

.

۵۴ -How important is tourism in your country?

.

۵۵ -What are your favorite leisure activities?

.

۵۶ -How do you spend your free time?

.

۵۷ -Do you like reading in your free time?

.

۵۸ -Are you keen on sports?

.

۵۹ -Do you have much spare time?

.

۶۰ -Do you like cooking?

.

۶۱ -What are the foods you like or dislike?

.

.

۶۲ -What kinds of television programs do you watch?

.

۶۳ -Do you usually see your friends in your free time?

.

۶۴ -What kind of new food would you like to try?

.

۶۵ -Do you prefer home-cooked food or food from the restaurant?

.

۶۶ -How do usually people in your city spend their free time?

.

۶۷ -How do you usually spend your holidays?

.

۶۸ -How do you usually spend your weekends?

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب – بیشتر بخوانید

دانلود گلچین ۳۰۰ فیلم خودآموز زبان انگلیسی

دانلود ۶۰۰ منبع گلچین شده آیلتس و تافلپ

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

فهرست بهترین منابع آیلتس

بهترین منابع تافل iBT

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

فهرست بهترین منابع آیلتس

بهترین منابع تافل iBT

آموزش آنلاین آیلتس و تافل

تدریس خصوصی تافل

تدریس خصوصی آیلتس و مکالمه زبان انگلیسی با مدرس خانم

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

پیوستن به کانال تلگرام @ielts2com برای دریافت روزانه نمونه پرسش های اسپیکینگ و نکته ها:

Telegram Logo

دیدگاه کاربران